Sursa de finantare - Bugetul de stat

Codul proiectului - PN-II-PT-PCCA-2013-4-1239

Nr de contract 152/01.07.2014

Titlul proiectului: Obţinerea mielului de carne românesc – OVICARO

Parteneri

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţămînt Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spatiul European al Cercetării (ERA).

http://www.usamvcluj.ro/

 


PARTENER 1 - STATIUNEA CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA, cu sediul în Turda

Cercetările din domeniul zootehniei au vizat dezvoltarea la rasa Ţigae, varietatea ruginie a unor aptitudini pentru producţia sporită de lână şi a creşterii calităţii acesteia, precum şi obţinerea şi livrarea anuală de berbecuţi şi mioare pentru reproducţie.

Obiectivele Statiunii in domenuiul cresterii ovinelor constau in menţinerea în stoc genetic a rasei de ovine Ţigaie ruginie.

In domeniul  cercetărilor de profil zootehnic SCDA Turda este singura unitate care menţine în stoc genetic rasa de ovine Ţigaie – varietatea ruginie.

http://www.scdaturda.ro

 


PARTENER 2AGROCONS PAROX S.R.L., cu sediul în Sat Boju, Comuna Cojocna

Agrocons Parox este o intreprindere de dimensiuni mici ce iși desfașoara activitatea economica in Comuna Aiton, județul Cluj și al carui principal domeniu de activitate il reprezinta Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, iar domeniul zootehnic este reprezentat de cresterea ovinelor (rasa Turcana). Societatea isi doreste sa se dezvolte in directia cresterii si comercializarii produselor de origine animala, printr-un grad de crestere a calitatii care sa ii ofere posibilitatea de a exporta miei sau carcase corespunzatoare cerintelor de calitate cerute pe piata europeana.