Sursa de finantare - Bugetul de stat

Codul proiectului - PN-II-PT-PCCA-2013-4-1239

Nr de contract 152/01.07.2014

Titlul proiectului: Obţinerea mielului de carne românesc – OVICARO

Rapoarte activitate

Rezumatul Etapei I

 

Dintre animalele domestice, ovinele oferă imaginea unei specii cu mari flexibilităţi biologice, tehnice şi economice. Rasele ameliorate cu producţii mixte şi cele specializate, răspund în mod corespunzător, prin economicitatea producţiilor, în condiţii favorabile de mediu şi de exploatare. În actuala conjunctură economică internă şi internaţională, precum şi în perspectiva dezvoltării creşterii ovinelor în lume şi la noi în ţară, este necesară reevaluarea posibilităţilor de sporire a producţiilor obţinute, în scopul rentabilizării exploataţiilor zootehnice. Se impune creşterea producţiilor de carne şi de lapte, atât la rasele specializate pentru aceste producţii, cât şi la rasele autohtone, neameliorate, cu producţii mixte.

Scopul acestei etape a constat în selecţia reproducătorilor din rasa Blanc du Massif Central, pe linie paternă şi a femelelor din rasele Ţigaie şi Ţurcana pe linie maternă în vederea încrucişărilor de primă generaţie pentru obţinerea unei descendenţe cu o conformaţie specifică mielului de carne, ca urmare a valorificării efectului heterozis.

În vederea realizării acestui deziderat au fost selecţionaţi un număr de trei berbeci din rasa Blanc du Massif Central, pe baza certificatelor de origine şi a performanţelor proprii a părintilor care sunt amelioratori pentru producţia de carne. Berbecii au fost selecţionaţi din Centrul de Elită specializat în producţia de berbeci reproducători din Franţa, unitate indemnă de boli specifice ovinelor.

Importul berbecilor s-a realizat conform protocolului standard cerut de ANSVSA (transport autorizat, traseu prestabilit). Carantinizarea lor a fost efectuată timp de 30 de zile, interval de timp în care s-a făcut testarea şi evaluarea stării de sănătate. În acest interval au fost selecţionate oile mamă din rasele Ţigaie şi Ţurcană (vârstă, dezvoltare corporală, conformaţie, omogenitate). Astfel s-au realizat câte două loturi pentru fiecare rasă de la fiecare partener. Un lot martor şi un lot în testare a căte 50 de oi Ţurcană x Ţurcană, Ţurcană x BMC pentru P2 – Agrocons Parox şi Ţigaie x Ţigaie, Ţigaie x BMC, pentru P1 – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.

Cu 30 de zile înaintea introducerii berbecilor la montă, li s-a administrat o alimentaţie care să stimuleze spermatogeneza, alimentaţie bazată pe furaje bogate în proteine, săruri minerale şi vitamine. Pe durata montelor berbecilor li s-au asigurat în afară de fibroase de bună calitate şi 0.7 kg furaj combinat, 1 – 2 ouă si 0.5 l lapte ecremat / zi.

S-a realizat sincronizarea oilor care să corespundă cu ieşirea din carantină a berbecilor importaţi. În vederea sincronizării căldurilor la oi s-au inoculat bureţi intravaginali impregnaţi cu 20mg cu cronolon. La 14 zile după extragerea bureţilor vaginali s-a administrat eCG (Equine chorionic Gonadotrophin) (Folligon®) în doza de 750 U.I. i.m. pentru stimularea ovulaţiei, după care s-a realizat monta naturală dirijată. Toate oile, incluse în studiu (loturi martor şi experimentale) au fost montate.

Rezumatul etapei II

• Evaluarea fecundității, fertilității și prolificității oilor Țigaie și Țurcană de la partenerii 1 și 2, montate cu berbeci din rasa Blanc du Massif Central – loturile experimentale și cu berbeci Țigaie respectiv Țurcană, pentru loturile martor.
• Monitorizarea evoluței masei corporale la descendenții obținuți de la naștere și până la sacrificare, prin cântăriri periodice, sacrificarea descendenței în vederea stabilirii randamentului la sacrificare, evaluarea masei unor regiuni corporale de interes comercial (procent mare de carne): jigou, Longisimus dorsi, spată, raportul carne-oase, carne-grăsime, prelevarea probelor în vederea determinării compoziției chimice din Longisimus dorsi, jigou și spată (apă, grăsime, proteină, colagen)
• Importul a două rase de berbeci din Franța: Berrichon du Cher, Vendeen, câte trei exemplare din fiecare rasă și repartizarea acestora celor doi parteneri.
• Pregătirea oilor și berbecilor pentru montă și inducerea estrului prin sincronizarea lor cu progesteron.
• Efectuarea montelor (50 de oi pentru loturile martor și experimental).
• Stabilirea procentului de fecunditate, fertilitate și natalitate precum și performanțele productive în direcția producției de carne descendența pură și hibridă se va raporta în anul 2016.
• Pe parcursul anului 2015 a fost monitorizată starea de sănătate și s-au efectuat tratamentele de specialitate după caz.
• În ce privește rezultatele însușirilor (caracterelor) enumerate anterior, descendență pură și descendență hibridă s-a constatat superioritatea descendeței hibride (loturile experimentale) față de descendența pură.